Giỏ hàng

Tổng: 0 vnđ

Danh mục sản phẩm

SPIN POWER 405BX

20.500.000 vnđ
Đơn vị tính:
Danh mục: Cần Máy SHIMANO
Length(m):4.05
Section:3 
Closed length (cm): 150.0
Weight(g):…
Top Dia(mm): 3.0
Lead(g):101~131
Carbon (%): 99.7