Công ty TNHH Hoa Gia Thành

Còn gì vui hơn ở giữa đồng quê yên ả mênh mông sông nước, trổ tài câu cá và được thưởng thức món ăn ngon từ con cá mà mình câu được. Cùng điểm qua 5 địa điểm hồ câu ở Sài Gòn được ưa thích

Hỗ trợ trực tuyến

0907495020

yahoo

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ online

Tin tức

kết quả trận chung kết giải HGT OPEN VI 2017

STT HỌ TÊN CẦN THỦ KG H1 ĐiỂM H1 KG H2 ĐiỂM H2 KG H3 ĐiỂM H3 KG H4 ĐiỂM H4 TỔNG KG TỔNG ĐiỂM ĐẠT GiẢI
1 TRẦN NHẬT PHONG 135     18.580            5     14.240            1   16.930            1    7.865           1     57.615                  8 Giải I
2 HuỲNH KiẾN LONG     32.290            1     19.980            1   18.910            1    4.530           7     75.710               10 Giải II
3 NGUYỄN TuẤN ANH     13.810            5     14.030            1      7.880            3    9.025           1     44.745               10 Giải III
4 NGHIÊM BÁ VƯƠNG     21.580            2     15.560            2   15.330            2    4.900           5     57.370               11 KK 1
5 ĐOÀN TRUNG THANH     26.020            1     10.570            4      9.460            3    5.970           3     52.020               11 KK 2
6 PHẠM XUÂN TÚ     16.920            6     13.650            2   11.530            2    6.485           2     48.585               12 KK 3
7 HuỲNH MINH ĐỊNH     16.170            7     12.610            3      8.145            4    4.645           6     41.570               20 CÁ TO
8 TOÀN VÕ     18.120            3     10.160            4      6.200            5    6.460           2     40.940               14 CÁ CHÉP
9 NGUYỄN ĐỨC LÂM PHỤNG     16.120            4     12.470            3   12.240            2    6.660           3     47.490               12  
10 TRẦN TRƯỜNG HiỆP     15.630            5     12.920            1      9.335            3    6.225           3     44.110               12  
11 NGUYỄN DUY TuẤN     10.470            9       9.660            3   15.090            1    9.690           2     44.910               15  
12 NGUYỄN LÊ DUY     14.780            5     12.500            3      8.700            3    5.815           4     41.795               15  
13 NGUYỄN VĂN ĐỨC     13.260            7       7.020            6   12.720            1    6.815           2     39.815               16  
14 ĐINH THANH SƠN     19.210            2       3.960            7      9.870            2    4.175           5     37.215               16  
15 PHẠM HOÀNG SA     16.150            4     12.810            2      5.330            7    5.860           4     40.150               17  
16 HOÀNG THỐNG     16.350            4       6.655            6      7.220            4    6.085           3     36.310               17  
17 TRỊNH PHƯỚC BÌNH     21.520            3       8.205            6      7.000            5    5.785           4     42.510               18  
18 ĐINH ĐÌNH TuẤN     21.900            2       5.395            8      7.230            4    6.315           4     40.840               18  
19 VŨ TRUNG ĐẮC     17.080            3     12.700            2      5.715            7    5.290           7     40.785               19  
20 TRẦN NĂM     16.890            3       8.520            5      8.920            4    3.765           8     38.095               20  
21 NGUYỄN QuỐC KHÁNH     22.130            2       7.170            7      6.885            6    4.400           7     40.585               22  
22 VŨ HOÀNG     11.610            7       3.860            8      5.655            6  10.260           1     31.385               22  
23 QUÁCH CHẤN THÀNH     25.810            1       5.625            7      7.000            6    4.390           9     42.825               23  
24 KHOA TRẦN       6.020         10       3.885            9      5.550            6    6.575           1     22.030               26  
25 VŨ CÔNG KHANH     26.080            1       9.005            4             -           11           -           11     35.085               27 VI PHẠM CẦN DÀI HƠN QUI ĐỊNH H3
26 PHƯƠNG TRINH       8.360         10       8.440            5      7.170            5    5.305           7     29.275               27  
27 TRẦN QuỐC DUY     12.480            6       5.915            7      4.305            8    4.880           6     27.580               27  
28 TRẦN MINH TRUNG     18.960            4       8.950            5      5.715            8           -           11     33.625               28  
29 PHẠM THANH DƯƠNG     11.980            8       9.640            4      5.235            8    4.970           8     31.825               28  
30 KHIẾT NGUYỄN     13.080            8       5.645            8      6.280            7    4.965           5     29.970               28  
31 HuỲNH TÙNG     13.600            6       4.500         10      4.675            9    5.540           5     28.315               30  
32 DƯƠNG LAC THANH GIANG     14.510            6       3.220            9      4.760            9    3.940           6     26.430               30  
33 PHẠM ANH TuẤN       9.540            7       5.685            8             -           11    3.950           4     19.175               30  VI PHẠM CẦN DÀI HƠN QUI ĐỊNH H3
34 DŨNG ĐẶNG       8.500            8       9.460            5      4.280            9    3.955           9     26.195               31  
35 VŨ TRUNG HiẾU       9.075         10       7.970            6      5.135            8    3.790           7     25.970               31  
36 NGUYỄN HỒNG KỲ     11.570            8              -           11      7.705            5    3.300           9     22.575               33  
37 TuẤN THÁI       6.065            9       3.685         10      5.050            7    4.125           8     18.925               34  
38 TRƯƠNG VĂN MINH       7.040         10       4.500         10      5.195            9    4.085           8     20.820               37  
39 PHẠM MẠNH QuỲNH       9.500            9       4.730            9             -           11    4.205         10     18.435               39  
40 HuỲNH PHONG       7.835            9       4.500            9             -           11           -           11     12.335               40  
                         

Sản phẩm bán chạy

Video

Fanpage Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Đăng ký với chúng tôi

Gửi